VĂN HÓA CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP MIG

Hằng năm, Ban Giám Đốc công ty MIG đều quyết định tổ chức một chuyến du lịch đến những địa điểm vui chơi nổi tiếng khác nhau dành tặng cho Cán Bộ – Công Nhân Viên của công ty như một cách khen thưởng, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc của Nhân Viên sau một năm làm việc miệt mài và hiệu quả!

Những chuyến đi team MIG trong thời gian vừa qua