VĂN HÓA CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP MIG

Để ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của tất cả Cán Bộ – Công Nhân Viên sau một năm làm việc hiệu quả, Ban Giám Đốc Công Ty TNHH MIG đã quyết định thưởng cho CB- CNV công ty những chuyến du lịch hằng năm để động viên và khích lệ tinh thần nhân viên sau một năm làm việc miệt mài và hiệu quả!

0/5 (0 Reviews)