Khí heli

Thông số bình khí Heli Migco

Tính chất:

  • Biểu tượng: He
  • Khối lượng nguyên tử: 4,002602 u
  • Số nguyên tử: 2
  • Điểm nóng chảy: -272,2 °C
  • Nhiệt độ sôi: 4,22 K ​(−268,93 °C, ​−452,07 °F)

Thông số kỹ thuật: 

  • Dung tích: 7 lít – 10 lít – 40 lít – 47 lít – 50 lít – Dewar Helium lỏng 250 lít – 300 lít – 500 lít
  • Độ tinh khiết: 99,999% – 5.0 & 99,9999% – 6.0
  • Xuất xứ: Malaysia & Singapore
  • Chứng nhận đi kèm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( CO) & giấy chứng nhận chất lượng – Certificate of Quality (CQ)