Công ty TNHH MIG cung cấp cho thị trường 2 loại bình chứa khí lỏng:

  •  Bình PLC – 175 của Nhật Bản đã qua sử dụng, loại vỏ bằng Inox và bằng thép thường có van khóa an toàn.
  •  Bình XL – 45 mới của Taylor Wharton (Mỹ sản xuất tại Malaysia) vỏ bằng Inox.

Chính sách bảo hành:

  • Chai chứa khí hóa lỏng cũ hoặc bình mới được bảo hành chân không 1 năm.
  • Đối với các bình đựng khí lỏng – chai đựng khí lỏng mà MIG khôi phục chân không, được bảo hành 2 năm sau khi sửa chữa.

Bình chứa khí lỏng - Chai chứa khí lỏng Oxy, Nito, ArgonBình chứa khí hóa lỏng chuyên dụng

Kích thước một số loại bình chứa khí hóa lỏng thông dụng:

Kích thước một số loại bình chứa khí hóa lỏng