Khí Methane tinh khiết mà Công Ty chúng tôi cung cấp có các độ tinh khiết như sau: 3.5; 4.5; 5.5 tương ứng với độ tinh khiết 99,95%; 99,995%; 99,9995% thích hợp cho từng mục đích sử dụng của quý khách hàng

CÔNG TY TNHH MIG CUNG CẤP KHÍ METHANE

 

khí methane tinh khiết

Tính chất khí Methane tinh khiết

  • Là chất khí không màu, không vị.
  • Nó hóa lỏng ở −162 °C, hóa rắn ở −183 °C, và rất dễ cháy.
  • Một mét khối Methane ở áp suất thường có khối lượng 717 g.
  • Là thành phần chính của khí tự nhiên, khí dầu mỏ, khí bùn ao, đầm lầy.
  • Nó được tạo ra trong quá trình chế biến dầu mỏ, chưng cất khí than đá.
  • Mêtan là một khí gây hiệu ứng nhà kính, trung bình cứ 100 năm mỗi kg mêtan làm ấm Trái Đất gấp 23 lần 1 kg CO2.
  • Mêtan có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy 1 mol mêtan có mặt ôxy sinh ra 1 mol khí CO2 (cacbon dioxit) và 2 mol H2O (nước): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Trong công nghiệp

  • Mêtan được dùng trong nhiều phản ứng hóa công nghiệp và có thể được chuyên chở dưới dạng khí hóa lỏng.
  • Trong hóa công nghiệp mêtan là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, axit axetic và anhydrit axetic.