Khí Krypton tinh khiết là một loại khí hiếm không màu, có mặt trong khí quyển Trái Đất dưới dạng dấu vết và được cô lập bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng, và nó thường được sử dụng cùng các khí hiếm khác trong các đèn huỳnh quang.

NƠI CUNG CẤP KHÍ KRYPTON

khí Krypton tinh khiết

Tính chất vật lý của khí Krypton

Krypton là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Kr và số nguyên tử bằng 36.. Krypton là trơ trong phần lớn các ứng dụng thực tế nhưng người ta đã biết rằng nó tạo ra hợp chất với flo. Krypton cũng có thể tạo ra các mắt lưới với nước khi các nguyên tử của nó bị mắc kẹt lại trong lưới các phân tử nước.

Thông số kỹ thuật khí Kripton tinh khiết

Thông số Kr 4.0 Kr 4.8
Chất lượng 99.99%99.998%
Tạp chất (ppm)≤ 20≤ 3
≤ 2≤ 1
≤ 20≤ 5
≤ 5≤ 3
≤ 1≤ 1
≤ 2≤ 1
≤ 5≤ 2
Chai chứa (L)40,47,50
 Áp suất (lượng chứa)80, 140 bar
Van đầu raW21.80×1/14, DIN 477 No.6
Cách xác địnhChai màu xanh nhạt
Đặc tínhKhí nén, không cháy, không độc