Khí Trộn

Công ty TNHH MIG cung cấp khí trộn, khí phân tích, khí hiệu chuẩn uy tín. Đơn vị chúng tôi có thể thực hiện việc trộn các thành phần khí khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

  • Khí hiệu chuẩn – Khí chuẩn calgaz
  • Khí phân tích
  • Khí laser
  • Khí trộn hỗn hợp 5 thành phần
  • Khí trộn 4 thành phần khí
  • Khí trộn 3 thành phần hỗn hợp
  • Khí trộn hỗn hợp 2 thành phần
  • …..