Khí Acetylen

Độ tinh khiết99,8% | 98%
Dung tích40l