Công ty TNHH MIG cung cấp van điều áp của CONCOA, CHIYODA SEIKI, TANAKA loại 1 cấp, 2 cấp với vật liệu bằng đồng, thép không gỉ và bằng nhôm tùy theo nhu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu về chất lượng của khí, hỗn hợp khí sử dụng.

  • Chúng tôi còn cung cấp van điều áp y tế, bộ thở, giắc cắm nhanh… sử dụng trong hệ thống cấp khí trung tâm của các bệnh viện.

van điều áp các loại và kích thướcvan điều áp dùng cho bình chứa khí công nghiệp

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search