Công ty TNHH MIG cung cấp cho thị trường 2 loại bình chứa khí lỏng:

  •  Bình PLC – 175 của Nhật Bản đã qua sử dụng, loại vỏ bằng Inox và bằng thép thường có van khóa an toàn.
  •  Bình XL – 45 mới của Taylor Wharton (Mỹ sản xuất tại Malaysia) vỏ bằng Inox.

Chính sách bảo hành:

  • Chai chứa khí hóa lỏng cũ hoặc bình mới được bảo hành chân không 1 năm.
  • Đối với các bình đựng khí lỏng – chai đựng khí lỏng mà MIG khôi phục chân không, được bảo hành 2 năm sau khi sửa chữa.

Bình chứa khí lỏng - Chai chứa khí lỏng Oxy, Nito, ArgonBình chứa khí hóa lỏng chuyên dụng

Kích thước một số loại bình chứa khí hóa lỏng thông dụng:

Kích thước một số loại bình chứa khí hóa lỏng

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search