Khí Methane tinh khiết mà Công Ty chúng tôi cung cấp có các độ tinh khiết như sau: 3.5; 4.5; 5.5 tương ứng với độ tinh khiết 99,95%; 99,995%; 99,9995% thích hợp cho từng mục đích sử dụng của quý khách hàng

 

khí methane tinh khiết

Tính chất khí Methane tinh khiết

  • Là chất khí không màu, không vị.
  • Nó hóa lỏng ở −162 °C, hóa rắn ở −183 °C, và rất dễ cháy.
  • Một mét khối Methane ở áp suất thường có khối lượng 717 g.
  • Là thành phần chính của khí tự nhiên, khí dầu mỏ, khí bùn ao, đầm lầy.
  • Nó được tạo ra trong quá trình chế biến dầu mỏ, chưng cất khí than đá.
  • Mêtan là một khí gây hiệu ứng nhà kính, trung bình cứ 100 năm mỗi kg mêtan làm ấm Trái Đất gấp 23 lần 1 kg CO2.
  • Mêtan có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy 1 mol mêtan có mặt ôxy sinh ra 1 mol khí CO2 (cacbon dioxit) và 2 mol H2O (nước): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Trong công nghiệp

  • Mêtan được dùng trong nhiều phản ứng hóa công nghiệp và có thể được chuyên chở dưới dạng khí hóa lỏng.
  • Trong hóa công nghiệp mêtan là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, axit axetic và anhydrit axetic.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search