Khí trộn P10

Công ty Migco chuyên cung cấp Khí trộn P10 trên toàn quốc, giao ngay trong ngày tại TpHCM với tỉ lệ 10% khí CH4 (Metan) và 90% khí Ar (Argon) mỗi bình.

  • Thành phần hỗn hợp khí trộn P10: 10% khí CH4 (Metan) và 90% khí Ar (Argon)
  • Tạp Chất: O2 < 3ppm; N2 < 10 ppm; H2O < 5ppx; CnHm < 0.5 ppm;
  • Bình chứa khí – Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít
  • Áp suất: 150 bar
  • Cách xác định chai: màu xám
  • Ứng dụng trong Công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí nghiệm, bảo quản.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search