Khí Trộn P10

b2561a7f-2bb3-4d40-84d2-7e4ed07198f8
Khí trộn P10
  • Chất lượng: 10%CH4 và 90 % Ar
  • Tạp Chất:

               O2 < 3ppm

               N2 < 10 ppm

               H2O < 5ppx

               CnHm < 0.5 ppm

               Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít

  • Áp suất:150 bar
  • Cách xác định chai: màu xám
  • Ứng dụng trong Công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí nghiệm, bảo quản.