0

Đá khói khô là gì?

Đá khói khô là gì? thực chất đây là tên gọi riêng của đá CO2 hay đá khô, là dạng rắn của khí CO2, có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ nước đá thông thường 110oF ( khoảng -79oC). Tại sao gọi đá [...]